Kinder- en oudercoaching

Soms gaan dingen anders dan gewenst. Ook in de opvoeding. U merkt dat uw kind niet lekker in zijn/haar vel zit. U heeft misschien van alles geprobeerd om uw kind te helpen, echter zonder het gewenste resultaat.

Als er problemen zijn in de opvoeding, in het gedrag of op het sociaal emotioneel vlak van uw kind, door welke omstandigheden ook, heeft u misschien behoefte aan ondersteuning en/of begeleiding maar ervaart u een drempel om naar de reguliere hulpverlening te gaan.


Werkwijze

In het eerste gesprek, de intake, met u als ouder(s) of verzorger(s), beluister ik wat uw wens is ten aanzien van de begeleiding en eventueel ook wat de wens is van uw kind. Samen inventariseren we de thema’s die spelen en formuleren we een doel.

In de volgende sessie wil ik kennis maken met uw kind. Hoe is zijn/haar beleving van de hulpvraag?

Elk kind is uniek en heeft zijn/haar eigen kwaliteiten. In contact met uw kind wil ik hem/haar leren die in te zetten in voor hem/haar moeilijke situaties. Daardoor kan een positieve verandering in gang gezet worden.

Praktisch

Per sessie wordt bekeken en overlegd hoe we verder gaan. Er zijn geen vaste trajecten. Afhankelijk van de hulpvraag zullen dat oudergesprekken zijn en of activiteiten met uw kind. Als de
problematiek buiten mijn mogelijkheden ligt, verwijs ik u door.

Locatie
Voor het eerste gesprek kom ik bij u aan huis. In overleg vinden vervolgsessies plaats bij u thuis of in ons huis in Nijkerk.

Klaproos is aangesloten bij de beroepsvereniging Adiona